Sla navigatie over

500.000 nieuwe woningen tegen 2035

Deze week stelde Open Vld zijn  woonplan voor. De rode draad doorheen het plan is: bouwen, bouwen, bouwen. 

  • Simpeler bouwen door de grote regellast te verlagen. 
  • Sneller bouwen door een verschuiving van vergunningsplicht naar meldingsplicht. 
  • Slimmer bouwen én wonen door nieuwe woonvormen te faciliteren.

500.000 nieuwe woningen tegen 2035, dat is de ambitie.

Voorzitter Tom Ongena: “Iedereen wil een goede en betaalbare woning in ons land. Van de jongere die zijn eerste stek zoekt, tot iemand die zorgeloos van zijn pensioen wil genieten. Maar mensen zien ook dat wonen steeds duurder wordt. Voor ons liberalen is daar maar één oplossing voor: bouwen, bouwen, bouwen."

Kamerlid Marianne Verhaert: “Procedures zijn vandaag te complex, té langdradig en veranderen om de zoveel tijd ook nog eens. We moeten af van die ellenlange administratieve procedures, bouwen moet opnieuw simpel zijn."

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts: “We draaien de logica om. In de toekomst zeggen we alleen nog wat er niét mag, al de rest is toegelaten. Dat zorgt voor vrijheid waarbinnen creatieve geesten als architecten en ontwerpers een invulling aan een gebied kunnen geven."

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder