Sla navigatie over

600.000 euro voor restauratie begijnhof

Eind vorig jaar werd een plan voorgesteld voor de restauratie van 45 huisjes en het openbaar domein van het begijnhof. Een van de woningen krijgt een museale functie met een lokaal voor de bewonersvereniging d’Amandelboon en in de kapel en het convent komen tentoonstellingsruimtes en een ruimte voor verenigingen die een binding hebben met het begijnhof .Voor de andere gebouwen wordt een woonfunctie voorzien.

Volgens Onroerend Erfgoed zal de restauratie van het begijnhof 5 jaar in beslag nemen. Nu wordt een eerste schrijf van het voorziene bedrag van bijna 13 miljoen euro vrijgemaakt. Dat bedrag zal in eerste instantie gebruikt worden voor de restauratie van het openbaar domein, nieuwe rioleringen en de aanleg van een comfortabele wandelzone. 

In 1258 kregen enkele begijnen toestemming een begijnhof op te richten. Dat resulteerde doorheen de eeuwen in een begijnhof met 11 straten en 162 huisjes, met centraal de Sint-Margaritakerk uit 17de-18de eeuw. Het begijnhof is sinds 1966 beschermd als monument én als landschap omwille van de artistieke en esthetische waarde.Twintig jaar geleden werd het begijnhof dat vandaag een oase van stilte en rust vormt in de Lierse binnenstad ook erkend als Unesco werelderfgoed.

Bron: Onroerend Erfgoed

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder