Sla navigatie over

Aannemer aangeduid voor heraanleg Berlarij

Het schepencollege  heeft de  riolerings- en wegeniswerken in de Berlarij  toegewezen  aan aannemer Aclagro NV.

De heraanleg omvat onder meer de aanleg van gescheiden riolering en de herinrichting van de straat. Aandachtspunten hierbij  zijn de verhoging van de verkeersveiligheid, gescheiden afvoer van regen- en afvalwater en vergroening van de straat waar mogelijk. 

Om de verkeersveiligheid te verhogen, wordt de verkeersinrichting aan het begin van de straat aangepast en komen er asverspringingen en een verhoogd verkeersplateau. Een grote laad- en loszone moet toeleveringen veiliger laten verlopen. 

De rijweg en de voetpaden worden volledig vernieuwd. Er komen parkeervakken, verhard met grasbetontegels om voor een goede infiltratie van hemelwater te zorgen. Over de hele straat komen fietsnietjes, bovengrondse boomvakken en  tegeltuintjes indien bewoners dit wensen.

De geraamde kostprijs bedraagt 1.478.560 euro . Het aandeel van  de stad  voor wegenis en groenaanleg bedraagt 306.208 euro .

Nu de aannemer werd aangesteld, zal de stad samen met het studiebureau en de aannemer de concrete planning en fasering van de werkzaamheden  verder  op punt stellen. De heraanleg zal 125 werkdagen in beslag nemen.

Begin mei volgt  een vergadering voor bewoners en handelaars . Ook  praktische afspraken over toegankelijkheid van de werf zullen hier aan bod komen.

Kort voor de zomer 2022 stelde studiebureau S. Bilt  het  ontwerp en aanbestedingsdossier samen . Tijdens een aantal overlegmomenten werd teruggekoppeld naar het buurtcomité. Het oorspronkelijke ontwerp werd naar aanleiding van suggesties en opmerkingen nog aangepast. De nutsleidingen werden intussen reeds vernieuwd of aangepast.  

 

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder