Sla navigatie over

Lier plant 16.000 bomen tegen 2024

Bomen en zeker bossen vervullen een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. “Ook Stad en OCMW Lier willen  het bosbestand koesteren en waar mogelijk uitbreiden. Onlangs ging het Vast bureau  akkoord om 5 percelen die eigendom zijn van het OCMW Lier, op korte termijn te bebossen”, vertelt  schepen van patrimonium Sabine Leyzen. “In samenspraak met de Bosgroep en de provincie Antwerpen zal hiervoor een stappenplan uitgewerkt worden.”

 “De Bosgroepen spelen een cruciale rol in het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen. Zij vormen het aanspreekpunt voor lokale besturen en particuliere eigenaars die willen bebossen.  De Provincie Antwerpen streeft in haar klimaatplan naar 150 hectaren extra bos tegen 2024. Als provincie ondersteunen we ook de Bosgroepen zodat ze maximaal kunnen inzetten op de begeleiding van lokale besturen die willen bebossen, “aldus gedeputeerde voor Milieu en Natuur De Haes.

Voor de bebossing kan de stad een beroep doen op een subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos.  Daarnaast is er ook de extra BOS+ ondersteuning. BOS+ ontvangt via het Klimaatbossenfonds giften van bedrijven die bebossingen  ondersteunen. Als private en openbare eigenaar kan je via dit fonds financiële ondersteuning aanvragen. 

Het stadsbestuur  engageerde zich  om 10.000 extra bomen aan te planten in onze stad. Begin dit jaar stond de teller al op zowat 4.500 bomen, met deze 5 hectaren nieuw bos doet Lier   er nog eens  meer dan 11.500 bomen bij.  Nooit eerder werd zo intensief aan bosuitbreiding gedaan in Lier."

Info: www.bosgroepen.be.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder