Sla navigatie over

'Veerkrachtige dorpen: samen sterk!'

Met het project 'Veerkrachtige dorpen' speelt de provincie in op de noden waar dorpen vandaag de dag mee te maken krijgen: minder sociale cohesie, mobiliteit, vergrijzing, klimaat, minder voorzieningen,… 

Met het Veerkrachtige Dorpen-participatietraject gaat de provincie samen met de lokale besturen en de inwoners op zoek naar creatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen.

Centrale thema's zijn: samenleven, mobiliteit, klimaat en energie, basisvoorzieningen (onderwijs, openbare diensten, eerstelijnsvoorzieningen), handel en bedrijvigheid, wonen en open ruimte. Maar de stad kan zelf aangeven binnen welk thema ze een project wil uitwerken.   Marleen Vanderpoorten : “Participatie en wijkwerking, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, bieden dit project kapstokken aan de stad om met een onderbouwde methodiek, inclusief professionele begeleiding, van start te gaan in het 'dorp' Koningshooikt.Mogelijk zijn op basis van de opgedane expertise bij dit traject op termijn ook toepassingen mogelijk in andere Lierse wijken.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder