Sla navigatie over

‘Wij luisteren naar uw wensen’, een meer dan geslaagde huis-aan-huisactie waarmee wij als Open Vld Lier-Koningshooikt aan de slag kunnen om nog beter

Onder de naam ‘Wij luisteren naar uw wensen’ trokken de bestuursleden van Open Vld Lier-Koningshooikt samen op pad in de wijken Bogerse Velden en Donk. Met deze enquête in de hand werd bij meer dan 3000 woningen aangebeld.

Als liberale partij hechten we heel veel belang aan burgerparticipatie en inspraak. Dit zal niet alleen één van de speerpunten zijn in ons toekomstig programma, we voegen meteen ook de daad bij het woord omdat we geloven in de kracht participatie.

Met onze wijkbezoeken hebben we de bewoners en hun verzuchtingen ook echt leren kennen. Met deurhangers peilden we naar de tevredenheid van de wijkbewoners omtrent de thema’s veiligheid, dienstverlening, inspraak, netheid en ontspanningsmogelijkheden.

De bezorgdheden rond netheid van het openbaar domein en inspraak in het beleid, net als de suggesties nemen we ter harte. Enkele punten werden in tussentijd reeds verwezenlijkt, de resterende punten nemen we op in de beleidsplannen of in ons verkiezingsprogramma.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder