Sla navigatie over

Aanpassing meerjarenplan en budget 2022

In het meerjarenplan (MJP) en het budget 2022 stelt Lier een duurzaam financieel beleid voorop. Het stadsbestuur heeft de afgelopen twee jaar veerkrachtig de corona-pandemie opgevangen en de vaccinatiecampagne in goede banen geleid.

Daarnaast blijft de reguliere werking verder doorlopen. Via de nodige bijsturingen in zowel de uitgaven als de ontvangsten behoudt de stad een voldoende buffer om toekomstige uitdagingen aan te gaan.   In 2022 wordt een totaal investeringsbudget voorzien van 28.918.000 EUR. Volgende projecten staan op het programma :

Opstart van de gefaseerde restauratie van het Begijnhof en van de Sint-Gummaruskerk, afwerking van de renovatie van het Zwartzusterklooster en van de interieurrestauratie van de H. Hartkerk, de renovatiewerken aan de H. Familiekerk, de verderzetting van de archeologiewerkzaamheden aan Het Academisch kwartier (Normaalschool), de opstart van de aanleg van de ontsluitingsweg van de site Hoge Velden en uitbreiding van de aula op de begraafplaats Kloosterheide Verschillende weg- en rioleringswerken worden afgewerkt of opgestart: het wegdek en de riolering van de Schollebeekstraat,de Berlarij, de Sterrenstraat, Maanstraat en Komeetstraat, de aanleg van de Bosstraat en het fietspad op de Aarschotsesteenweg,  

De aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2022 worden maandag 20 december ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder