Sla navigatie over

Akkoord over herontwikkeling Normaalschool

Om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de buurt over de goede ruimtelijke ordening wordt de 45° regel toegepast om de inkijk in bestaande woningen te beperken .Daardoor wordt een aantal appartementen niet gerealiseerd. Ook worden bomen geplant om mogelijke inkijk in de bestaande woningen in de Berlaarsestraat nog verder te beperken.

In de Kluizestraat wordt de architectuur van de nieuwe ééngezinswoningen aangepast zodat deze beter aansluit bij het gabarit van de bestaande woningen: van zeven van de acht nieuwe woningen zal de derde bouwlaag worden teruggetrokken ten opzichte van de straat.

De vierde bouwlaag van het nieuwe gebouw aan het Kluizeplein wordt beperkt om maximale zonlichttoetreding te behouden op het Kluizeplein en de onderste bouwlaag wordt transparant gemaakt zodat een vrije doorkijk ontstaat tussen het Kluizeplein en de collectieve buitentuin van de nieuwe woningen op de vroegere oefenschool.

Het pand in de Berlaarsestraat 23/25 dat dient afgebroken om een inrit te realiseren zal bij de heropbouw worden voorzien van een gevel in metselwerk, passend in het bestaande straatbeeld en dus geen betonnen gevel zoals initieel voorzien was.   In plaats van twee gesplitste parkings zullen de parkings met elkaar verbonden worden zodat er één inrit via de Berlaarsestraat zal zijn en één uitrit via het Kluizeplein. Hierbij wordt de uitrit ondergrondse parking Kluizeplein verlegd van net naast de Oefenschool tot de woning Kluizeplein nr 3 om mogelijke verkeersbelasting van het Kluizeplein te beperken.

Na de werken zal het Kluizeplein worden heraangelegd in overleg met de buurt . De stad engageert zich om de nodige tijdelijke werf- en definitieve maatregelen te treffen dat geen verkeer van de site via Kluizeplein naar en door de wijk het Looks kan rijden.

In de Berlaarsestraat worden geen parkeerplaatsen opgeofferd en om te vermijden dat verhuiswagens door de wijk het Looks rijden, zullen verhuisfirma’s moeten beschikken over een tijdelijke vergunning om vanop het Kluizeplein naar de site te rijden. De paaltjes in de Hazenstraat blijven behouden.   Er wordt er een geluidsarme poort voorzien aan de inrit van de ondergrondse parking Berlaarsestraat.Deze poort dient als afsluiting tussen 22 en 7 uur van het publieke plein dat daarachter wordt aangelegd. De nieuwe gerealiseerde buurtwinkels worden niet als nachtwinkel verkocht of verhuurd. Ook worden bestaande scheidingsmuren maximaal mogelijk behouden en niet afgebroken. Aangelanden kunnen een deurtje/poort laten installeren om een achterontsluiting van hun woning mogelijk te maken. De kost hiervan zal grotendeels de ontwikkelaar dragen.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder