Sla navigatie over

Anders bouwen en wonen in Lier

Lier is dankzij de talrijke vastgoedontwikkelingen uitgegroeid tot een moderne stad die antwoorden biedt op de woonbehoeften van mensen. Zowel stad, OCMW als privé-ontwikkelaars droegen hun steentje bij. Heel wat verwaarloosde terreinen kregen een mooie bestemming. Dit was het geval voor o.a. de gasfabriek, het vroegere stadsmagazijn Sion en de verlaten kazerne Dungelhoeff.

Ondertussen is er ook een debat ontstaan over de grenzen aan inbreidingsmogelijkheden, verdichting en invulling van open ruimten. Hoe hoog mogen we bouwen in ons historisch centrum, aan de Ring of in Koningshooikt? Hoe groot zijn betaalbaar en kwaliteitsvol wooneenheden? Hoe gaan we onze open ruimte invullen zodat deze aanspoort en uitnodigt tot gezamenlijke ontspanning en buitenleven?

Een langetermijnvisie over hoe omgaan met bouwen, kwaliteitsvol wonen in alle omstandigheden, mobiliteit en open ruimte is meer dan ooit aan de orde. Open Vld pleit daarbij voor de aanduiding van een Lierse bouwmeester, die dit traject mee richting en vorm kan geven.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder