Sla navigatie over

Archief Lier maakt historische oorkondes toegankelijk

De oorkondes werden overgeschreven en samengevat in regesten . De term ‘regest’ uit de archiefwetenschap komt van het Latijnse regestum wat catalogus betekent .

10 jaar geleden startte archiefvrijwilliger Dirk De Wever onder leiding van voormalig stadsarchivaris wijlen Luc Coenen samen met enkele andere archiefvrijwilligers een monnikenarbeid: de transcriptie met korte samenvatting (regest) van circa 1.800 historische oorkonden van de stad Lier, voornamelijk in het Middelnederlands en het Latijn geschreven. Voor de transcriptie van een mooie deelcollectie rond het Lierse begijnhof en de abdij van Nazareth zorgde classicus Jef Van den Bergh.

Het Magnum Opus bestaande uit 6 boekdelen is nu klaar. Het vormt ontegensprekelijk een nieuwe mijlpaal in de ontsluiting van de omvangrijke collectie van het Archief Lier. Het creëert een bijkomende en nieuwe toegang voor historici en andere geïnteresseerden tot onze lokale geschiedenis. Dankzij deze transcriptie met regest zijn deze bronnen toegankelijk zonder dat de vaak kwetsbare originelen moeten getoucheerd worden. Die kunnen nu in optimale omstandigheden bewaard blijven.

Zowel het werk van Dirk De Wever als dat van Jef Van den Bergh kan voortaan op afspraak geraadpleegd worden in de leeszaal van het Archief . Een afspraak kan u online aanvragen via de website van de stad . De raadpleging kan op maandagnamiddag van 15 tot 19 uur en donderdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder