Sla navigatie over

Bart Tommelein over onze energietoekomst

Vandaag wordt energievoorziening nog al te vaak vanuit een centraal model bekeken: grote centrales . We gaan naar een decentraal energiesysteem, waarbij het aanbod van energie zal fluctueren. We zullen dus energie verbruiken wanneer er hernieuwbare energie beschikbaar is .We moeten daarom evolueren naar een aanbodgestuurd energiemodel. Dat betekent de vaatwasser laten draaien wanneer de zon schijnt, niet ‘s avonds na het eten.

De studie van hoogspanningsnetbeheerder Elia is duidelijk: de kernuitstap is wel degelijk mogelijk, we zullen nu duidelijke keuzes moeten maken voor de toekomst. Alleen zo zullen er op tijd voldoende alternatieven zijn voor kernenergie . Daarom moeten we steeds meer inzetten op energie-efficiëntie. We hebben daarvoor een wijd palet aan instrumenten ontwikkeld. Met premies, stimuleren we de gezinnen. Maar ook de industrie en KMO’s hebben grote uitdagingen. Er ligt nog veel besparingspotentieel bij die bedrijven : er zijn al heel wat bedrijven die 20% konden besparen op hun jaarlijkse energiefactuur door efficiënter om te gaan met energie .

Dé ambitie van Vlaanderen op dit moment is onze doelstelling van 10,34% hernieuwbare energie te halen in 2020. Dit betekent niet dat er na 2020 geen ambitie meer zal getoond worden, maar op korte termijn is de richting alvast heel duidelijk met drie deelplannen : zonneplan met zonnepanelen, windplan met windmolens en warmteplan , d.i. warmte halen uit zonneboiler, warmtepompen, geothermie, kleine biomassacentrales. .Ze moeten ons toelaten de doelstelling in 2030 te halen.
De doelstelling van 150 MW zonne - ( 177 MW) en windenergie (204 MW) werd in 2017 alvast ruim overschreden.

Vanaf 2018 betaalt elk gezin met een gemiddeld inkomen maximaal 9 euro energieheffing ( 5 euro vaste heffing + 4 euro groenestroom-bijdrage) .De meeste KMO’s betalen 94 euro , bedrijven op middenspanning 1.800 euro en bedrijven op hoogspanning 10.500 euro. In het oude systeem kon dat wel oplopen tot 120.000 euro.

Hernieuwbare energie is niet constant beschikbaar. Daarom moeten we flexibel omgaan met de grote variatie van hernieuwbare energieproductie ( zonnige of bewolkte dag , stormwind of windstil.) Die variatie vraagt energieopslag. Zo is de transitie naar duurzame energie haalbaar.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder