Sla navigatie over

Begijnhofrestauratie start

In 5 fasen zal de restauratie van het Lierse begijnhof aangepakt worden. Eén fase gaat over de heraanleg van het openbaar domein, inclusief riolering, vier fasen behelzen de restauratie van woningen. We staan voor een grote operatie waarbij bewoners van te restaureren huizen tijdelijk elders zullen moeten gehuisvest worden maar nadien kunnen terug- keren in hun oorspronkelijke woning. In een algemene vergadering met alle bewoners werden de historiek van het dossier toegelicht, de krachtlijnen en de aanpak van de verschillende fasen besproken. In individuele gesprekken zullen alle bewoners de kans krijgen hun persoonlijke vragen over hun situatie en suggesties te bespreken met het stadsbestuur. Dit stadsbestuur zal er alles aan doen tijdens de werken de hinder voor de bewoners tot een minimum te beperken en hen volledig en permanent te informeren over de voortgang van de werken. Het Lierse begijnhof is werelderfgoed en een reusachtige culturele en toeristische troef voor onze stad die we meer moeten in de kijker stellen. In de toekomst zal dat met meer trots en fierheid kunnen gebeuren.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder