Sla navigatie over

Bermen naast fietspaden worden vroegtijdig gemaaid

Volgende wegen worden aangepakt :Mechelbaan, Beukheuvel en Liersebaan in Koningshooikt , Hagenbroeksesteenweg, , Berlaarsesteenweg, Lintsesteenweg en Hoogveldweg in Lier.

Het Bermbesluit van de Vlaamse Overheid bepaalt de wettelijke regeling voor het maaien van bermen, vooral de maaidata en de afvoer van het maaisel naar een verwerker. Zo mogen bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden en een tweede maaibeurt kan pas na 15 september. Tenzij dus om veiligheidsredenen, zoals naast een fietspad.   Het bermbeheer is in eerste instantie gericht op het behoud of de ontwikkeling van de natuurwaarde van de berm. Door het maaien en afvoeren van het maaisel worden voedingsstoffen aan de bodem onttrokken. Deze verschraling leidt tot het terugdringen van grassoorten en het ontstaan van soortenrijke vegetaties met meer veldbloemen. Dit komt vooral de bijen en andere insecten ten goede. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder