Sla navigatie over

Beslissing over IVAREM in het najaar

“Dit is een heel belangrijke beslissing die we in het belang van onze inwoners zullen nemen” zegt schepen van Afvalbeleid en Proper Lier Ivo Andries . “ De stedelijke diensten bereiden dit dossier al enige tijd voor met de nodige kennis van zaken.”

Momenteel wordt een intern document opgemaakt dat een evaluatie bevat van de huidige beheersovereenkomst met Ivarem, en uitgebreide mogelijke alternatieven onderzoekt voor de toekomst.

Het stadsbestuur houdt een strikte timing om tijdig een gefundeerde beslissing te kunnen nemen. Na uitgebreide voorbesprekingen in het college van burgemeester en schepenen (CBS) en in de bevoegde commissie voor Afvalbeleid zal in de loop van mei 2020 een definitief document voorgesteld worden aan het CBS en wordt de finale beslissing aan de gemeenteraad van eind november 2020 ter goedkeuring voorgelegd .

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder