Sla navigatie over

Bestuursmeerderheid presenteert startnota voor Lier en Koningshooikt

Een uitgebreid bestuursakkoord wordt nog dit jaar geschreven zodat de nieuwe gemeenteraad zich daar in januari 2019 kan over uitspreken. Het financieel kader en de vertaling van het akkoord in gedetailleerde beleidsacties is onderdeel van de meerjarenplanning die naar instructie van de hogere overheid in 2019 wordt uitgewerkt.

Enkele kernpunten uit de startnota.

De voorziene investeringen in straten, riolen en fietspaden worden zo snel en volledig mogelijk uitgevoerd. De stad wordt actief vergroend met bijkomende bomen en struiken.

De schulden worden verder afgebouwd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting worden niet verhoogd.

De stad zet in op participatie en burgerbetrokkenheid. Er wordt hiervoor voorzien in een specifieke schepenportefeuille Participatie, gecombineerd met Wijkwerking.

De IVAREM-contantbelasting wordt hervormd en verlaagd, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden. Van IVAREM wordt een verbeterde service geëist, met het oog op de aflopende bevoegdheidsoverdracht in 2021. Openbare netheid blijft een speerpunt. Sluikstort wordt actief opgespoord en aangepakt.

De nieuwe sporthal op de site Campus Vanderpoorten en de gymhal-dansklas op site Campus Louis Zimmer worden volledig afgewerkt. De site Hoge Velden wordt na verwerving uitgebouwd tot een jeugdvoetbalcomplex.

De stad zet verder in op het kernversterkend beleid, dat grondig wordt geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. Er wordt voldoende budget voorzien voor het promoten en aantrekkelijker maken van de Lierse winkelbeleving.

Lier investeert in sociaal beleid voor wie het nodig heeft. Activering wordt meer dan ooit de klemtoon van de sociale begeleiding.

De volledige startnota kunt u hier lezen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder