Sla navigatie over

Bewust omgaan met energie

Eén van de maatregelen van Stad en OCMW Lier om energie betaalbaarder te houden is de invoering van de woonmeter. Het is een eenvoudig instrument om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te helpen bewust om te gaan met energie.   Het gebruiksvriendelijk toestel meet de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis . Het kan ingezet worden in de begeleiding van bewoners van de 12 LOI-woningen (Lokaal OpvangInitiatief voor asielzoekers) , 19 crisiswoningen en 22 overbruggingswoningen van het OCMW.De woonmeter kan in verschillende kamers gebruikt worden. Het is een handig instrument in de strijd tegen energiearmoede. Het heeft zowel impact op de energiefactuur en de gezondheid als op het comfortgevoel.

De cel LOI-Wonen begeleidt bewoners om hen het nut van correct energieverbruik te tonen. Vaak merken de medewerkers dat de verwarming veel te hoog staat of dat er net niet verwarmd wordt om kosten te besparen en dat er niet voldoende verlucht wordt. Via dit meettoestel kan vocht en schimmel bestreden of voorkomen worden .

De energiefactuur is voor heel wat gezinnen een harde noot om kraken. In 2017 moesten 237 gezinnen voor de ‘lokale adviescommissie’ verschijnen. Deze commissie oordeelt o.m. over het afsluiten van energie, het plaatsen van een budgetmeter,… als gevolg van betalingsproblemen. Tussen 2013 en 2017 nam dat aantal zelfs toe met 7%.

Na een positief proefproject door Samenlevingsopbouw gaat de Stad 53 woonmeters aankopen. Kostprijs 848 euro.

Foto (c) Samenlevingsopbpuw

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder