Sla navigatie over

Blauw ontbijt was weer top

Onze aangekondigde gastspreker, federaal minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee Philippe De Backer , moest in laatste instantie verstek laten gaan omdat hij wegens de actualiteit was weerhouden in het VRT programma ‘De Zevende dag’ naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Proximus.

Voorzitter Dirk Verrelst betoogde dat onze partijafdeling tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezing met 16,72% (+1,27%) een mooie vooruitgang heeft geboekt t.o.v. 2012. Lier is hiermee één van de sterkhouders in de provincie. Hij dankte alle 33 kandidaten voor hun inzet en enthousiasme tijdens de campagne en feliciteerde hen met hun behaalde score.

Verder stelde de voorzitter dat we fier mogen zijn op onze creativiteit en progressieve input bij de coalitie-onderhandelingen . Een heel aantal kernpunten van ons verkiezingsprogramma is opgenomen in het bestuursakkoord en kan nu omgezet worden in concrete beleidsdaden.

In de volgende maanden en jaren wordt met inbreng van de jongeren een nieuwe organisatie op poten gezet om de afdeling klaar te stomen voor het post Marleen en/of Walter tijdperk.

Marleen Vanderpoorten dankte alle werkers voor en achter de schermen voor het behaalde resultaat, in het bijzonder voorzitter Dirk die de intense periode van lijstvorming , campagnevoering , programma -opstelling en coalitiegesprekken met kalmte en overleg , doorzicht en enthousiasme heeft geleid.”Hij verdient heel veel appreciatie van ons allemaal !” aldus lijsttrekker Marleen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder