Sla navigatie over

Bouw nieuw schoolgebouw vereist serieuze verkeersmaatregelen

Nog tot eind november 2018 is site Atheneum Lier – campus Louis Zimmer niet bereikbaar via de Sint-Gummarusstraat door de heraanleg van deze straat. De organisatie van werken en eventueel bijhorend werfverkeer is in ons historisch stadscentrum met smalle straten niet evident. Er zijn een aantal moeilijke bochten die een vrachtwagen slechts moeizaam of gewoonweg niet kan nemen.

De stad ging samen met Atheneum Lier en de aannemer op zoek naar een alternatief voor het werfverkeer. De mogelijke route blijkt hier via de Blokstraat te zijn, omdat de hoek van Blokstraat met Predikherenlaan de enige haalbare draaibeweging is voor een vrachtwagen. De draaibeweging is enkel achterwaarts mogelijk. Dit betekent dat het werfverkeer toekomt via Spuilei en Blokstraat, stapvoets achterwaarts de Predikherenlaan inrijdt en er ook achterwaarts weer uitrijdt.

Om de smalle straten in beide richtingen te kunnen gebruiken is een parkeerverbod nodig in Blokstraat en Predikherenlaan. Het is niet zo dat er dagelijks werfverkeer door deze straten zal rijden. Toch is het voor ieders veiligheid van belang dat de verkeersmaatregelen aanhouden van dinsdag 31 juli tot eind november 2018.

Van zodra de Sint-Gummarusstraat weer open is, kan verkeer opnieuw langs daar weg. Het meeste werfverkeer is tegen dan ook gepasseerd.??Om gevaarlijke situaties te vermijden, is het nodig gedurende de hele periode, telkens van maandag t/m vrijdag van 9 tot 15 uur, géén ander verkeer toe te laten in Blokstraat en Predikherenlaan. Ook fietsers zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten tussen deze tijdstippen, afstappen en met de fiets aan de hand over het voetpad wandelen, kan wel.

Om de bewoners in deze buurt een alternatief te kunnen bieden op het bewonersparkeren tijdens deze periode, zal het Atheneum de parkeerplaatsen van de school (buiten de schooluren) ter beschikking stellen voor de bewoners.

Daarnaast bekijkt de stad samen met Parkeerbeheer de mogelijkheid vanaf dinsdag 31 juli parking Wallenhof vooral voor bewoners met bewonerskaart in te richten.

Verkeersmaatregelen vanaf dinsdag 31 juli t/m november 2018 :

• Spuilei, Blokstraat, Predikherenlaan en Abtsherbergstraat worden opengesteld voor plaatselijk verkeer in twee richtingen.
• Parkeerverbod in Blokstraat, Predikherenlaan en Abtsherbergstraat.
• Op de ‘werfroute’ in deel Blokstraat en deel Predikherenlaan is van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 15 uur enkel werfverkeer (en voetgangers) toegelaten.
• Blokstraat wordt ter hoogte van Wijngaardstraat fysiek afgesloten; Abtsherbergstraat is fysiek afgesloten ter hoogte van Predikherenlaan.
• De rijrichting van de Vredebergstraat tussen Huibrechtstraat en Abtsherbergstraat wordt omgedraaid.
• In het Vlietje wordt éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers, ingevoerd (paaltjes worden verwijderd). Enkel verkeer richting Vismarkt wordt toegelaten.
• Voor verkeer vanaf Spuilei (richting Blokstraat), verkeer vanuit Blokstraat (richting Spuilei) en verkeer vanuit Waterpoortstraat wordt een lichtenregeling ingevoerd.
• Er dient éénrichtingsverkeer ingevoerd te worden in de Blokstraat voor residentie Wallehof. Je kan om de residentie te bereiken enkel vanuit de richting van Waterpoortstraat inrijden.
• Parking Spui blijft bereikbaar via Vismarkt en Mosdijk. Wegrijden kan via de wijk Het Looks.
Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder