Sla navigatie over

Coalitie stelt budget 2019 voor

Het budget 2019 is in feite een overgangsbudget , waarin de uitvoering van het bestaande meerjarenplan 2014 -2019 wordt verdergezet en gefinaliseerd met behoud van de aanvankelijk goedgekeurde uitgangspunten : een realistisch investeringsprogramma uitvoeren en het streven naar een financieel evenwicht met verdere schuldafbouw onverkort verderzetten.

De focus bij de opmaak van het budget 2019 lag op de uitvoering van het bestaande investeringsprogramma, maar werd waar nodig bijgestuurd op basis van genomen beleidsbeslissingen.

De doorgevoerde aanpassingen binnen het exploitatiebudget zorgen voor een quasi budgetneutraal resultaat. De belangrijkste bijsturingen zijn een hogere winstparticipatie van 300.000 € in het Lago zwembad en een stijging van 206.000 € van de Ivarem-werkingsbijdrage .

Wat investeringen betreft zet het bestuur verder in op een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein : het budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden wordt met 160.000 euro opgetrokken tot 480.000 euro. Verder wordt de vernieuwing van de Kanunnik Davidlaan en de Spekkestraat afgewerkt , wordt de kasseibestrating van de Kapucijnenvest hersteld , voor de tweede fase van de aanleg van de Ros Beiraardstraat /heraanleg vesten 378.500 € ingeschreven, voor de aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier i.s.m de provincie wordt 352.000 euro voorzien .

Voor het behoud van het historisch patrimonium worden onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitgevoerd aan de Zimmertoren , 1 miljoen € voorbehouden om de Sint-Gummaruskerk verder te restaureren en wordt de middenvleugel van het Zwartzustersklooster gerenoveerd en herbestemd voor de SASK.

Met de inrichting van landschapspark Pallieterland investeert de stad in de aanleg van het openbaar groen. Voor een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur wordt gezorgd met de realisatie van de gymhal met dansklas en de derde sporthal op de campussen Louis en Arthur van Atheneum Lier naast de verdere onteigeningen met het oog op de verwerving en ontsluiting van de Hoge Velden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder