Sla navigatie over

College presenteert nieuw bestuursakkoord

Het coalitieakkoord is de leidraad waarmee het stadsbestuur zes jaar lang Lier en Koningshooikt zal besturen.

Enkele opvallende punten uit het akkoord. :

De stad Lier gaat de volgende zes jaar 22 miljoen investeren in de vernieuwing van straten, pleinen, voetpaden , fietspaden en nieuwe riolen, de grootste investering in het openbaar domein ooit.

Verspreid over het hele grondgebied worden liefst 10 000 nieuwe bomen en struiken aangeplant.

Jaarlijks wordt een nieuw speelpleintje geopend of een bestaand speelplein vernieuwd. Het eerste nieuw speelterrein komt in de wijk Kloosterheide , het Speelmicroobpleintje wordt vernieuwd.

De mogelijkheid van een dierenkerkhof en een uitdagende hondenspeelweide in landschapspark Pallieterland wordt onderzocht.

Verbouwing of nieuwbouw van CC De Mol wordt grondig bestudeerd en indien financieel haalbaar wordt één van beide opties tijdens deze legislatuur opgestart.

De uitbreiding van woongebieden, nieuwe hoogbouw en verdichting van het centrum wordt kritisch geëvalueerd en bijgestuurd. De draagkracht van de stad mag niet worden overbelast.

De ontwikkeling van het RUP Hoge Velden, in een eindfase naar onteigening , wordt verder uitgevoerd in samenwerking met de geïnteresseerde sportclubs.

De IVAREM-contantbelasting wordt hervormd en verlaagd, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden.

Van IVAREM wordt een verbeterde dienstverlening verwacht, in het bijzonder het optimaal functioneren van de OCT’s. Dit wordt een belangrijke factor bij de beslissing over de aflopende bevoegdheidsoverdracht in 2021.

In Koningshooikt wordt het plein rond de kerk op het Dorpsplein vergroend en sfeervol verlicht. Het gemeentehuis wordt grondig opgefrist.

Het integrale bestuursakkoord 2019-2024 is in bijlage terug te vinden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder