Sla navigatie over

Dalende criminaliteitscijfers , opvallend veel verkeersinbreuken in Lier

 

Uit het jaarverslag van de lokale politie Lier  blijkt dat  in 2022 de geregistreerde criminaliteitscijfers  op een historisch laag niveau blijven. Op  het vlak  van cybercrime noteerde  de politie  een daling t.o.v. 2021, maar de cijfers blijven toch op een hoog niveau. De preventiedienst zet extra in op phishing en andere vormen van cybercrime. Opvallend in 2022 was het oprollen van een internationale drugsbende met tal van aanhoudingen en inbeslagnames van drugs en drugsgelden. 

In 2022  heeft de politie  zowel aandacht gehad voor de handhaving van de fietszone als voor overtredingen begaan door fietsers. Er werden 478 pv’s uitgeschreven voor het niet-naleven van de fietszone en 516 pv’s voor fietsers die de verkeersregels niet naleefden. Ook verbaliseerden de politie  125 fietsers die niet afstapten in de voetgangerstunnel. 

In totaal werden 44 680 pv’s uitgeschreven voor overdreven snelheid tegen 16 408 pv’s in 2021. Er werden meer   bemande snelheidscontroles  gehouden  maar ook de komst van nieuwe flitspalen zorgden voor een opvallende stijging van het aantal processen-verbaal. 

“Onze visie werd aangepast en een nieuwe koers werd uitgezet om  in te spelen op de veranderende maatschappij, criminaliteit en stad. We willen zo de vele nieuwe uitdagingen inzake  veiligheid en leefbaarheid optimaal aanpakken”, zegt  korpschef Van den Bulck.

“Met ons nieuw logo en slagzin willen we onze hernieuwde visie veruitwendigen.  Met onze nieuwe slogan ‘Lokale politie Lier, Ook mijn politie’ willen we aantonen dat we als politiezone er voor iedereen willen zijn, wat ook iemands achtergrond is en dat we er naar streven dat iedereen vertrouwen heeft in zijn/haar politiezone”, stelt de korpschef.

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder