Sla navigatie over

Data gemeente- en OCMW raden in 2018

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. De gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op maandagavond in de raadzaal op de derde verdieping van het stadskantoor op het Paradeplein .

In 2018 vinden de zittingen plaats op volgende data : 29 januari, 26 februari, 26 maart , 23 april , 28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober , 26 november en 17 december.

De openbare zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden maandelijks plaats om 19.30 uur in zaal Pallieter op de eerste verdieping van het Stadskantoor, Paradeplein 2, 2500 Lier.

In 2018 vergadert de OCMW-raad op volgende data : 23 januari , 27 februari , 20 maart , 24 april , 22 mei , 19 juni , 18 september , 16 oktober, 20 november en 11 december.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder