Sla navigatie over

Een job hebben is de grootste garantie op zelfstandigheid.Het stadsbestuur zet daarom extra in op betere kennis van het Nederlands en meer werk voor l

Investeren doe je best niet alleen in stenen maar beter nog zoveel keer meer in mensen. Het Lierse stadsbestuur heeft dit begrepen en zet op zijn meerjarenplanning fors in op initiatieven die trajecten naar werk begeleiden. Omdat we op de werkvloer vaak horen dat een gebrekkige kennis van het Nederlands vaak een struikelblok is naar een job, willen we ook allerlei organisaties ondersteunen die Nederlands op een laagdrempelige manier aanleren. Zo wordt het Zwartzusterklooster bijvoorbeeld omgebouwd tot extra leslokalen. Concrete initiatieven die een traject naar werk ondersteunen of begeleiden zijn de samenwerking met de VDAB om trajecten op maat uit te tekenen, het jobatelier, de inzet op sociale economie, de extra werkervaringstrajecten van stad en OCMW, enz… De stuurgroep “jeugdwerkloosheid” en de stuurgroep “Activering mensen met migratieachtergrond” werken een beleidsplan terzake verder uit. Alleen door mensen sterk te maken kunnen ze hun leven zelf in handen nemen en de goede richting uitsturen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder