Sla navigatie over

Een veilige schoolomgeving is een prioriteit voor Open Vld: subsidies van de Vlaamse minister van Mobiliteit helpen de stad om hier werk van te maken.

Vorig jaar heeft onze stad een aanvraag ingediend voor een Vlaamse subsidiëring om de veiligheid van schoolomgevingen te verbeteren. Intussen werd bekendgemaakt dat de toegekende subsidiëring 45.058 euro bedraagt. In de omgeving van drie Lierse scholen kan hiermee aan de slag gegaan worden. Binnen het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse minister Lydia Peeters en dat van de stad Lier, neemt verkeersveiligheid een prominente plaats in. Gevaarlijke verkeerssituaties voor onze schoolgaande jeugd dienen versneld aangepakt te worden. Veilig fietsen in het algemeen is ook als onderdeel opgenomen in het luik mobiliteit van het bestuursakkoord van onze stad. Het ambitieuze fietsbeleidsplan, reeds goedgekeurd in de gemeenteraad, is de leidraad voor een modern fietsbeleid. Daar horen o.a. het investeren en promoten van fietsenstallingen, fietskluizen en deelfietsen bij. Maar ook het uitrollen van veilige fietstrajecten in de stad en fietsostrades voor de verbinding met andere dichtbebouwde kernen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder