Sla navigatie over

Eerherstel voor monumenten

Zo kunnen eigenaars van gebouwen pas aan de slag met renovatie of restauratie van hun pand, als ook de diensten van erfgoed hun goedkeuring hebben gegeven.

De restauratie en het onderhoud moeten een permanente zorg zijn voor het stads-bestuur. Ook met het oog op het stedelijk budget is het van groot belang om een meerjarenplanning op te stellen.

In het verleden werden gebouwen vaak “afgeleefd”. Zo moesten op een bepaald moment de stedelijke en de OCMW-administratie, de magazijnen van stad en OCMW, het zwembad, het politiecentrum en het woonzorgcentrum, allemaal gerenoveerd, meestal geherlokaliseerd en herbouwd worden. De verlaten gebouwen moesten daarenboven een nieuwe bestemming krijgen.

Dat dit de stads-en OCMW-begroting zwaar zou belasten, was van meetaf aan duidelijk. En dat er nadien zwaar zou moeten bespaard worden en aan schuldafbouw gedaan, was even snel duidelijk. Het alternatief, belastingen verhogen, hebben we immers nooit in overweging willen nemen.Besparen en tegelijkertijd aan schuldafbouw doen was daarom de opdracht van het huidige stadsbestuur.

Maar nu mag er zich natuurlijk niet opnieuw een wachtlijst voor grote investeringen aandienen. En die dreigt er te komen als we niet proactief een budget voorzien voor de restauratie en herbestemming van een aantal grote, zeer zichtbare monumenten in onze stad zoals het Schaeckbert, het H. Geestgebouw, het Timmermans-Opsomerhuis en het begijnhof. Het zijn een voor een pareltjes van gebouwen maar, omdat ze bouwfysisch moeten blijven wat ze zijn, niet altijd functioneel te maken en aangepast aan moderne noden.

Als bestuur moeten we ons voortdurend afvragen wat we zelf kunnen en moeten doen. Samenwerken met privé-partners is soms aangewezen omdat de expertise en het kapitaal niet altijd in overheidshanden zijn. Cruciale taken zoals infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen, en andere semi-publieke-organisaties, kan echter ook een reden zijn om gebouwen in eigen handen te houden en te beheren.

Lier is charmant door zijn historische gebouwen in een kader van groen en water. Dat moet zo blijven. Een nieuwe achterstand oplopen kan niet aan de orde zijn!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder