Sla navigatie over

EXPO ‘Ruimte voor Water’ in Stadsmuseum

Lier neemt deel aan  de derde editie van de Vlaamse Waterdagen.  Vanaf 18 maart organiseren we in Lier allerlei activiteiten rond het thema water. We trappen de waterdagen in Lier af met de start van de expo “Ruimte voor water”  van zaterdag 18 maart in stadsmuseum Lier.

Lier ligt in een waterrijk gebied. Eeuwenlang probeert de mens greep te krijgen op dat water. Hij trekt rivieren recht om scheepvaart te vergemakkelijken, werpt dijken op tegen overstromingsgevaar, overwelft beken en neemt natuurlijke overstromingsgebieden in. Valleigronden draineert hij om ze geschikt te maken voor landbouw, industrie of wonen.

Al die ingrepen creëren vandaag grote uitdagingen. Omdat water onvoldoende wordt gebufferd en het water te weinig infiltreert in de grond, is onze kwetsbaarheid gevoelig vergroot. De klimaatverandering zorgt voor intensere regenval en langere periodes van droogte. Hierdoor dreigen grote overstromingen in de valleigebieden en watertekorten elders. Hoog tijd voor een duurzame bescherming en werkzame weerbaarheid.

Door de natuur beter te begrijpen, krijgen we een duidelijke kijk op de toekomst. Welke ingrepen deden we in Lier? Waar en hoe kan water vandaag meer ruimte krijgen? Ontdek en beleef het in de tentoonstelling vanaf 18 maart 2023 tot 24 maart 2024 in stadsmuseum Lier. 

Meer info op www.stadsmuseumlier.be.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder