Sla navigatie over

Extra fietsenstallingen in Berlarij en Kruisbogenhofstraat

Voor de Berlarij gaat het om 12 extra fietsenplaatsen in 6 fietsbeugels , in de Kruisbogenhofstraat komen er 8 fietsbeugels en dus 16 plaatsen bij. Het plaatsen van de bijkomende fietsenstallingen gebeurt in eigen beheer en is voorzien in het voorjaar van 2018.?

De nood aan fietsvoorzieningen op de winkelas is de laatste jaren groter geworden. De uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen kadert in het fietsbeleidsplan dat maandag op de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

De stad wil 20% meer fietsenstallingen inrichten .Daarom wordt bekeken hoe en waar er nog bijkomende stallingen voorzien kunnen worden zodat de fietsers hun fiets altijd veilig kunnen stallen.

In eerste instantie komen de winkelas, de Grote Markt, extra stallingen aan de bushaltes en tenslotte ook in de woonwijken in aanmerking.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder