Sla navigatie over

Extra schoolcoaches gezocht

De coach helpt de kinderen bij het huiswerk, leest schoolbrieven, bekijkt de agenda en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar worden ook de ouders versterkt in hun rol.

Sinds de start van het project werd snel duidelijk hoe groot de nood is. Hoewel er al een heel team schoolcoaches aan de slag is, is de vraag op dit moment groter dan het aanbod.

?Schepen A. Goris : “We steunen het project waardoor de schoolcoaches kunnen rekenen op professionele begeleiding van de vzw Arktos. Deze doet intakes met elk gezin, onderzoekt de noden en gaat op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Tijdens het hele traject vormt de vzw een hulplijn voor allerlei vragen van zowel het gezin als de vrijwilliger. Momenteel zijn er 17 vrijwilligers aan de slag in diverse gezinnen. Met de nieuwe vrijwilligers willen we het succes van het project opvangen, want er staan nog gezinnen op de wachtlijst.”

De dankbaarheid van de gezinnen is enorm groot. Kinderen en hun ouders boeken vooruitgang : van meer zelfvertrouwen tot betere schoolresultaten. Wie graag met kinderen werkt en een beetje tijd heeft voor vrijwilligerswerk mag dus zeker bij Arktos aankloppen om schoolcoach te worden.

Het project zorgt voor een sterke omkadering. Eerst wordt een zo goed mogelijke match gemaakt tussen de vrijwilliger en het gezin. Vrijwilligers worden uitgebreid geïnformeerd en op weg geholpen. Daarnaast kunnen vrijwilligers deelnemen aan gratis vorming, intervisie en ondersteuning op maat.   

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder