Sla navigatie over

Herinrichting overstromingsgebied Polder van Lier

De renovatie kadert in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk inzet op natuurontwikkeling.

De grotere uitwateringssluis komt er om het gebied vlotter te laten leegstromen en sneller klaar te zijn om opnieuw water te bergen bij stormtij.Dat is nodig want door de klimaatverandering zijn steeds hevigere stormen en hogere waterpeilen te verwachten.

Om de nieuwe sluis te bouwen, is een bouwput nodig.Die wordt omzoomd door damplanken die deze week in de grond worden geheid. In het gebied graaft de aannemer vervolgens een aantal grachten uit. De uitgegraven grond wordt vanaf 1 juni met vrachtwagens vervoerd tot aan het Netekanaal en van daaruit met schepen afgevoerd.

De route van het vrachtverkeer loopt via de Waterschransweg, de Mechelsesteenweg en de Ring, om vervolgens via de Aarschotsesteenweg het Netekanaal over te steken.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder