Sla navigatie over

Hernieuwde start Normaalschoolproject na akkoord buurtbewoners

Hoewel er op het moment van de ondertekening van het akkoord al met een hoge kost archeologie van 4 miljoen euro werd rekening gehouden bleek in december ’18 dat zelfs deze raming niet zou volstaan.

Om deze kost toch enigszins onder controle te krijgen, werd de optie genomen minder parkeerplaatsen op de site van de Normaalschool te voorzien. Toen dit werd voorgelegd aan de vertegenwoordiging van de buurtbewoners bleek dat de buurtbewoners geen principiële bezwaren hebben tegen een kleinere parking maar sterk bekommerd blijven over de huidige parkeerdruk. Er wordt gevreesd dat deze nog zal toenemen door dit project.

De buurtbewoners, vertegenwoordigd door het Dadingcomité hebben vervolgens in verschillende overlegmomenten een aantal voorwaarden gesteld. Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, heeft SOLag via een parkeerbezettingsonderzoek de belangrijkste pijnpunten op vlak van parkeren in de buurt blootgelegd.

De bewoners uit de zones met de hoogste parkeerdruk krijgen de mogelijkheid in de ondergrondse parking van het naastgelegen project Sion een parkeerplaats van de stad aan te kopen of op lange termijn te huren.

Projectontwikkelaar CAAAP engageert zich op het einde van het project Normaalschool, als alle woningen en handelsruimtes zijn verkocht, de onverkochte parkeerplaatsen in parking Normaalschool bij voorrang aan te bieden aan de buurtbewoners.

De stad , SOLag en het Dadingcomité zullen verder overleggen om maatregelen te onderzoeken waarmee de parkeerdruk in de buurt verminderd kan worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder