Sla navigatie over

Huwelijken en begrafenissen in ‘beperkte kring’

De bewoording ‘beperkte kring’, zoals eerder gecommuniceerd voor huwelijken en begrafenissen, werd intussen verduidelijkt door de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken.

Begrafenisceremonies worden toegestaan maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Huwelijken kunnen enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen (max. 4) en de ambtenaar van de burgerlijke stand (of bedienaar van de eredienst in een kerk).

Indien het koppel de huwelijksplechtigheid niet kan of wil uitstellen, kunnen hun ouders bijvoorbeeld getuige zijn en kunnen ze in die hoedanigheid aanwezig zijn. Het maximum van 4 getuigen per koppel mag niet overschreden worden.

Het maximum aantal personen dat kan aanwezig zijn, bedraagt dus 7 de ambtenaar burgerlijke stand of bedienaar eredienst inbegrepen.    

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder