Sla navigatie over

Initiatieven voor kwetsbare gezinnen

Nu de scholen gesloten zijn, wordt er vanuit onderwijs hard ingezet op het onderhouden van de leerstof om ervoor te zorgen dat kinderen blijven lezen, rekenen, schrijven, …

Dat is niet voor elk kind even gemakkelijk en bovendien hebben kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd veel om handen wanneer die schoolwerkjes klaar zijn. Speelgoed of knutselgerief is voor sommige kinderen een echte luxe.   Vanuit het oogpunt van welzijn en het bestrijden van kinderarmoede willen Stad en OCMW inzetten op spelend leren. De coronamaatregelen verhogen immers de druk op gezinnen met een bijkomende druk voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierdoor lopen ze het risico op een verhoging van de onderwijsachterstand bij gebrek aan (digitale) tools of vaardigheden om hun kinderen te begeleiden of structuur aan te bieden.   Om deze kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen, lanceren stad en OCMW Lier ‘speel- en leertasjes’. In de tasjes zit educatief- en spelmateriaal om mee aan de slag te gaan in de thuisomgeving. Van spel- en oefenboekjes en taalspellen tot creatieve en meer vrijetijdsgerichte spelletjes. De pakketten worden aangepast aan de diverse leeftijden (3-13 jaar), gericht op kinderen uit de kleuter- en de lagere school.   De verspreiding van deze speel- en leertasjes wordt in de eerste week van de paasvakantie op gang gebracht dankzij verschillende hulpverleners   en de onderwijssector die de handen in mekaar slaan.

De stad denkt zo een 200-tal gezinnen te bereiken. Na de paasvakantie worden de tasjes aangevuld met spelletjes, creatieve materialen en ondersteuningstools voor ouders. Zo wordt het contact onderhouden met gezinnen die het moeilijker hebben en kunnen ook andere noden opgevangen worden.

In de meerjarenplanning werd een bijkomend budget vrijgemaakt voor de bestrijding van kinderarmoede.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder