Sla navigatie over

Installatie nieuwe raden in Lier

Ook de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zullen dan de eed afleggen. Inhoudelijk zal de verdere agenda wellicht eerder beperkt zijn. Het grote werk start nadien in college, raadscommissies en plenaire vergaderingen van OCMW -en gemeenteraad.

Het aan de pers voorgestelde College van burgemeester en schepenen, gaat de volgende weken aan de slag met het uitschrijven van zijn startnota tot een volwaardig bestuursakkoord. Begin januari zal dit bestuursakkoord worden voorgesteld zodat het besproken kan worden in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad .Die vindt plaats maandag 28 januari 2019 om 19.30 u.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder