Sla navigatie over

Interieur Heilig Hartkerk wordt gerestaureerd

De H.Hartkerk is een voorbeeld van een moderne kerk naar ontwerp van Flor Van Reeth van 1938-1939. Het gebouw werd in 1995 beschermd als monument. In 2005 startte de totaalrestauratie van de kerk. In een eerste fase werden de buitenkant en de glas-in-loodramen aangepakt. Die werkzaamheden werden beëindigd in 2011.   Reeds in 2012 werd op basis van het aanbestedingsdossier een restauratiepremie aangevraagd voor het interieur van de kerk. In 2016 legde het Vlaams Gewest de toekenning van een premie van 411.064 euro vast .

“Dit dossier wordt nu opnieuw opgestart. De kerk heeft immers een hoge en unieke architecturale waarde zodat verder verval dient voorkomen te worden. Naast de effectieve interieurrestauratie moet het gebouw bovendien worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de huidige eisen en normen van brandveiligheid, toegankelijkheid etc zodat de kerk in de toekomst naast erediensten ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen , educatie edm”, zegt schepen van Patrimonium en Onroerend erfgoed Marleen Vanderpoorten.   Het bestaande dossier moet geactualiseerd worden. Arch&Teco Architecture and planning cvba wordt nu aangesteld als architect voor enerzijds het actualiseren van het aanbestedingsdossier, de raming, de plannen en detailtekeningen en anderzijds de aanbesteding en de opvolging van de werken.   De restauratie wordt geraamd op 1.011.036 euro excl. BTW. De oplevering is voorzien eind 2022-begin 2023.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder