Sla navigatie over

Lagere afvaltaks en gemeentebelasting.

Alhoewel de kosten voor afvalbeheer de voorbije jaren met ruim 9 % gestegen zijn, zal de vaste afvaltaks dankzij onze inspanningen vanaf 1 januari 2020 voor elk gezin met 5 euro dalen van 54 naar 49 euro.
Hier bovenop voert ons stadsbestuur nog extra verminderingen in voor bepaalde doelgroepen. Voor alleenstaanden (=alleenwonenden of éénoudergezinnen) daalt de afvaltaks verder met 12 euro tot 37 euro. Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering betalen 25 euro afvaltaks per jaar. Bovendien wordt 3 euro vermindering ingevoerd per minderjarig kind met een maximum van 9 euro (voor 3 minderjarige kinderen). Zo wordt een éénoudergezin met 1 minderjarig kind 37 - 3 = 34 euro per jaar aangerekend; een gezin met 2 kinderen betaalt voortaan 49 - 6 = 43 euro en een gezin met verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering met 3 minderjarige kinderen 25 - 9 = 16 euro.

Gemeentebelasting daalt verder. Om onze inwoners aan te moedigen te sorteren, daalt de prijs van de PMD-zak en die van de roze zak vanaf volgende maand met 1 euro tot 1,50 euro per rol van 10 stuks. Wie echter veel restafval produceert, betaalt meer aan de OCT en aan de huisvuilwagen volgens het principe ’de vervuiler betaalt'. Dit stadsbestuur zorgt ook voor de vermindering van de jaarlijkse algemene gemeentebelasting nadat het dit in de vorige bestuursperiode ook al had doorgevoerd. Zo zal de jaarlijkse gemeentebelasting voor de gezinnen dalen van 56 euro naar 50 euro en deze van de alleenstaanden van 30 euro naar 20 euro.
Hierdoor wordt er opnieuw extra aandacht geschonken aan de alleenstaanden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder