Sla navigatie over

Lier 2018 - Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad

Het is geen partijprogramma maar kan wel dienstig zijn voor de discussie voorafgaand aan de opstelling van een programma. In 9 aandachtspunten vat Marleen de belangrijkste uitdagingen waar onze stad nu voor staat, samen.

Deze aandachtspunten worden telkens voorafgegaan door een anekdote om de tekst leesbaarder en luchtiger te maken en de link met het dagelijkse leven in Lier concreet te maken. De anekdotes zullen voor veel Lierenaars heel herkenbaar zijn.

Met "Over loerende ogen..." wil Marleen Vanderpoorten , over de partijgrenzen heen, een aanzet geven tot een constructief debat over waar we met onze stad heen willen in de komende jaren. “Het lijkt mij belangrijk reeds voor de verkiezingen van alle partijen te vernemen hoe zij met deze uitdagingen willen omgaan als zij de kans krijgen toe te treden tot een bestuursmeerderheid, ”

“Samen met mijn partijgenoten ga ik de tekst verdelen onder stakeholders van de Lierse politiek. We gaan hem niet bus-aan-bus verspreiden. Iedereen die de tekst wil lezen, kan hem op eenvoudige aanvraag verkrijgen, of lezen op mijn website www.marleenvanderpoorten.be” of op www.lier.openvld.be , besluit de auteur.

Met opmerkingen, suggesties en vragen kan u terecht op volgend e-mailadres :

[email protected]

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder