Sla navigatie over

Lier beheert voortaan zijn Inventaris Onroerend Erfgoed

De Vlaamse Overheid werkt sinds jaren aan een inventaris van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Sinds kort kunnen lokale besturen het beheer van deze zogenaamde ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’ overnemen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 Lier is een van de eerste gemeenten die voortaan zelf gegevens kan invoeren. Zo dragen we bij tot het aanvullen en beheren van het overzicht van het bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen.

De Inventaris Onroerend Erfgoed is een rijke en onmisbare basis voor het erfgoedbeleid en het wetenschappelijk erfgoedonderzoek in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn erin opgenomen, goed voor tienduizenden erfgoedobjecten. 

Hoewel de bevoegde overheden al bijna zestig jaar inventariseren, registreren en actualiseren, is deze inventaris niet af. En gezien de steeds evoluerende criteria voor selectie en onderzoek, zal de inventaris altijd voor verdere ontwikkeling vatbaar zijn.

De centrale overheid, eerst Belgisch, later Vlaams, stelt deze inventaris sinds eind jaren 1960 onafgebroken samen. Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat het beheer van de inventaris wordt opengesteld voor gemeenten die dan autonoom gegevens kunnen invoeren. Elke gemeente kan haar eigen inventarissen bouwkundig en landschappelijk erfgoed nu beheren via de Inventaris Onroerend Erfgoed. Gemeenten kunnen de bestaande inventaris aanpassen en nieuwe erfgoedobjecten of foto’s toevoegen. Het Geoportaal toont al deze informatie op een overzichtelijke digitale kaart. 

Lier staat – samen met Antwerpen, Kluisbergen, Haacht, Rotselaar, Tremelo, Keerbergen en Bekkevoort – als eerste klaar om de inventariswebsite aan te vullen en te beheren. De stad ziet in de inventariswebsite een instrument dat actief kan ingezet worden in alle verschillende taken en bevoegdheden binnen het eigen, lokale onroerend erfgoedbeleid.

Schepen van Patrimonium en Onroerend Erfgoed Sabine Leyzen: "De Inventaris Onroerend Erfgoed is voor onze stad  een belangrijk instrument. Hier vinden eigenaars een eerste antwoord op hun vraag wat het (erfgoed)statuut van hun woning is, wat hiervan de gevolgen zijn en welke erfgoed elementen belangrijk zijn om te behouden. Maar we merken dat de databank ook vaak wordt gebruikt als een eerste bron van historische kennis over gebouwen. Zowel voor onze eigen stadsdiensten als voor onze inwoners is het interessant dat deze gegevens publiek ontsloten worden op één centrale, laagdrempelige website."

Je kan de inventaris raadplegen op https://inventaris.onroerenderfgoed.be of op https://geo.onroerenderfgoed.be.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder