Sla navigatie over

Lier bijvriendelijker met bijenactieplan

De laatste jaren gaan populaties van vlinders en bijen aan een sneltempo achteruit. Daarnaast daalt ook de vitaliteit van de bestaande populaties. De achteruitgang van biotopen, de versnippering van de natuur, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het dalend aantal actieve imkers en nestgelegenheden en de daling van het stuifmeel- en nectaraanbod, zijn daar de oorzaak van.   Een heel aantal acties beschreven in het bijenactieplan nam de stad al op of zijn al voorzien. Denk maar aan de reductie van de bestrijdingsmiddelen, inrichten van bloemenweides zoals op begraafplaats Kloosterheide en het aanplanten van bloembollen op verschillende locaties in de stad.

Zo werden er om de biodiversiteit te verhogen, en om meer specifiek de honing- en wilde bijen van voedsel te voorzien, krokus-bloembollen aangeplant op de Pallieterdriehoek (groenzone tegenover het stadspark), begraafpark Mechelsesteenweg, Liersebaan (strook tussen rijweg en fietspad) en Aarschotsesteenweg (strook tussen fietspad en wandelpad ter hoogte van parking De Mol).

In het najaar volgt ook nog de aanplant van krokus-bloembollen bij de herinrichting van het pleintje aan de kapel in de Schoolstraat. Krokussen zijn immers goede leveranciers van nectar en stuifmeel voor bijen.

Naast bovenvermelde acties bevat het bijenactieplan ook het creëren van nestgelegenheden voor bijen op openbaar domein (o.a. bijenhotel op de vesten), het aanplanten van drachtplanten op openbaar domein, sensibilisering inwoners, sensibilisering van de landbouw en KMO’s, de eigen diensten.   Na de goedkeuring van het bijenactieplan, ondertekent de stad ook het ‘charter bijvriendelijke gemeente’, opgesteld Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB). V

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder