Sla navigatie over

Lier geselecteerd voor Bouwmeester Scan

Een exacte timing is er nog niet. De kostprijs voor de stad wordt geraamd tussen de 48.400 en 60.500 euro . In 2018 zullen er 30 Bouwmeester Scans in Vlaanderen uitgevoerd worden.

De Bouwmeester Scan wil via een snelle doorlichting nagaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente beantwoordt aan de krachtlijnen voor duurzaam ruimtegebruik.

Een team van experten, aangesteld door de Vlaamse Bouwmeester, stelt een diagnose op over de ruimtelijke toestand van Lier op het vlak van verdichting, kernversterking, open ruimte en mobiliteit.

Vervolgens bestudeert dit multidisciplinair onderzoeksteam de instrumenten die de ruimtelijke ontwikkeling in Lier sturen. Dit resulteert in een rapport over sterkten en zwakten op ruimtelijk en beleidsmatig vlak. Het rapport zal ook aanbevelingen bevatten om van de stad Lier een aangenamere, gezondere en beter uitgeruste leefomgeving maken, met aandacht voor het leefmilieu.

Op wereldvlak werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030. Ook de Vlaamse gemeenten moeten zich engageren om deze  doelstelling na te streven. Dit vraagt onder meer het optimaliseren van het ruimtegebruik. De Vlaamse overheid wil de gemeenten hierbij ondersteunen door middel van de Bouwmeester Scan.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder