Sla navigatie over

Lier investeert in 2020-2025 circa 100 miljoen euro

Het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 steunt voornamelijk op het afgesloten bestuursakkoord van Open Vld en N-VA . Het werd intensief besproken met de stedelijke diensten en in de aanloop naar het ontwerp werden tijdens twee participatieavonden ook de Lierenaars geconsulteerd over hun prioriteiten en toekomstvisie .

Het ontwerp meerjarenplan met 21 beleidsdoelstellingen wordt nu voor een adviesronde bezorgd aan de stedelijke adviesraden vooraleer het definitief plan maandag 16 december ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De schuld van de stad wordt verder afgebouwd , mede dankzij de tussenkomst van de Vlaamse Regering in de pensioenfactuur (10,5 miljoen euro).In het ontwerp meerjarenplan verhogen deze bestuursperiode de aanvullende personenbelasting (7,9%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (787) niet . Wel worden de tarieven van lokale belastingen en retributies aangepast aan de stijgende levensduurte. Verder vermindert het stadsbestuur de vaste afvalbijdrage (54 euro) en de algemene gemeentebelasting (56 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden).

De top vijf van de voorziene investeringen bestaat uit de restauratie van het historische begijnhof (24,75 miljoen), de aanleg van nieuwe wegen en rioleringen (22,4 miljoen), de voortzetting van de restauratie van de Sint-Gummaruskerk (7,1 miljoen), het onderhoud van het openbaar domein (6,8 miljoen) en de aanleg van een nieuw sportcentrum op de site van de Hoge Velden met 6 jeugdvoetbalterreinen (4,6 miljoen).

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder