Sla navigatie over

Lier is kandidaat voor Bouwmeester Scan

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester hebben de krachtlijnen over duurzaam ruimtegebruik uitgezet.  Bedoeling is via een snelle doorlichting na te gaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente daarrond beantwoorden aan deze doelstellingen. 

De Bouwmeester Scan wordt toegepast op het grondgebied van de gemeente. Een team van experten stelt een diagnose op over de ruimtelijke toestand van het grondgebied op het vlak van verdichting, kernversterking, open ruimte en mobiliteit.

Vervolgens bestuderen zij de instrumenten die de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied sturen. Dit resulteert in een rapport over sterkten en zwakten op ruimtelijk en beleidsmatig vlak. Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen om van de gemeente een aangenamere, gezondere en beter uitgeruste leefomgeving maken, met aandacht voor het leefmilieu.

Gemeentebesturen die een Bouwmeester Scan wensen te laten uitvoeren, kunnen zich kandidaat stellen. De stad Lier stelt zich kandidaat. De selectie gebeurt op basis van een specifieke verdeelsleutel per provincie en per type van gemeente.

"In totaal kunnen in 2018 een 30tal Bouwmeester Scans in Vlaanderen uitgevoerd worden. Voor het uitvoeren van de Bouwmeester Scan dient de gemeente budget te voorzien. Voor de stad Lier zou de kost liggen tussen 48.400 en 60.500 euro ", zegt schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder