Sla navigatie over

Lier maakt werk van restauratie monumenten

Ook in onze stad wordt hard gewerkt en bestudeerd hoe plannen in een realistisch perspectief kunnen geplaatst worden. Hoe betaalbaar is alles? Onze schuld is de afgelopen vijf jaar gedaald na de grote investeringen en opgelopen schulden in de periode 2010-2012. We willen dat zo houden maar tegelijkertijd moeten we ook opnieuw zwaarder investeren in straten en pleinen, sport-en culturele infrastructuur, en monumenten.

Wat ons onroerend erfgoed betreft, zijn er alvast stappen gezet, nog op het einde van de vorige legislatuur, die het ons mogelijke maken snel en mét premies van de Vlaamse overheid, een aantal grote dossiers opnieuw “op gang” te trekken.

De globale restauratie van het begijnhof is één van deze dossiers. Nog dit jaar wordt wellicht gestart met de heraanleg van het openbaar domein, wat gedeeltelijk met de gefaseerde restauratie van de huizen zal gebeuren.

Ook de restauratie (eerst buiten dan binnen) van de Sint-Gummaruskerk kan vanaf volgend jaar opnieuw opgenomen worden, evenals de interieurrestauratie van de H.Hartkerk en de H.Familie. Voor beide kerken wordt ook, samen met de kerkfabrieken, nagedacht over nevenbestemmingen.

Een herbestemmingsstudie wordt aangevat voor het Vleeshuis, het H.Geestgebouw en het Timmermans-Opsomerhuis. Dit laatste zal in een overgangsfase ter beschikking gesteld worden aan het volwassenenonderwijs en de stedelijke academie tot ze hun intrek kunnen nemen in het gerestaureerde en gerenoveerde Zwartzusterklooster aan de Kloosterstraat.

Voor een aantal straten en pleinen worden beheersplannen opgemaakt zodat de daar gelegen stadsgezichten beter, sneller en met meer kennis van zaken kunnen gerestaureerd worden op een historisch verantwoorde manier: de Grote Markt, de Rechtestraat, H.Geeststraat, Sint –Gummarusstraat en De Heyderstraat staan alvast op de planning.

Er is geen weg terug, integendeel de weg naar Lier als erkende Vlaamse erfgoedstad is ingezet!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder