Sla navigatie over

Lier neemt deel aan de Stemmerstest

 

De  Stemmerstest is  een initiatief van de Vlaamse overheid. “Met de Stemmerstest wil de Projectoproep Actieplan lokale en provinciale verkiezingen 2024 van de Vlaamse overheid acties opzetten om kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken, informeren en enthousiasmeren om hun stem uit te brengen bij de verkiezingen van 13 oktober 2024”, zegt schepen van Participatie Sabine Leyzen. 

Door deel te nemen kan de stad de resultaten van de test opvolgen en zo meer inzicht krijgen in de drempels van inwoners om al of niet te gaan stemmen. De deelname van de stad aan dit project is gratis.

De Stemmerstest is een interactieve test om mensen te helpen begrijpen hoe zij naar de lokale verkiezingen kijken. Deelnemers beantwoorden enkele eenvoudige stellingen over hoeveel je weet over de politieke partijen, of je denkt dat jouw stem echt een verschil maakt, of je praktische problemen ervaart bij het stemmen, ... 

Zo brengt de test  achterliggende intrinsieke motivatie, politieke kennis, praktische drempels en politiek vertrouwen in kaart. Op basis van de antwoorden zien deelnemers zelf welk 'stemmersprofiel' het beste bij hen persoonlijk past. Op de profiel- en resultaatspagina verschijnen dan enkele beschikbare hulpmiddelen die hen kunnen helpen om eventuele drempels te overwinnen. 

De deelnemer zal   bij de Stemmerstest ook algemene informatie terugvinden over de verkiezingen door de Vlaamse overheid, specifieke informatie op maat voor mensen met een mentale of fysieke beperking, stemtesten die meer inzicht kunnen geven in de thema’s en standpunten van de verschillende partijen, maar ook ‘teach the teacher’-pakketten die kunnen helpen om bij anderen drempels weg te nemen.

Het hoofddoel van de Stemmerstest is mensen bewuster te maken van hun eigen houding ten opzichte van stemmen en politiek. Door inzicht te geven in wat mensen weerhoudt of net motiveert om te stemmen, wil de test helpen om deze obstakels te overwinnen. 

Iedereen die de test invult, krijgt op maat gemaakt informatie en advies over hoe ze betrokken kunnen raken bij de lokale politiek en hoe ze hun stem kunnen laten horen. Het achterliggende idee is dat als mensen meer weten en begrijpen, ze eerder geneigd zullen  zijn om te gaan stemmen. 

 De Stemmerstest  wordt dinsdag  20 augustus gelanceerd. Meer info volgt via de stadskanalen.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder