Sla navigatie over

Lier neemt deel aan ‘Klimaatstrijd’

De medewerking aan deze actie zorgt voor de uitvoering van het goedgekeurd Liers klimaatactieplan 2017-2030. De stad promoot bovendien nog eigen acties en initiatieven die bijdragen tot het verlagen van de CO2-uitstoot door haar inwoners, zoals acties voor het stimuleren van het lokaal winkelen en daarbij overtollige verpakkingen vermijden, korte keteninitiatieven, gebruik herbruikbare tassen, acties voor het vermijden van het gebruik van pesticiden e.d.

In de ‘Klimaatstrijd’ daagt de provincie Antwerpen alle inwoners van de provincie uit zijn of haar steentje bij te dragen tot het klimaat voor een betere planeet. De inwoners proberen hierbij hun persoonlijke ecologische voetafdruk te verkleinen door kleine stappen, zoals met de fiets naar de plaatselijke handelaar.

De steden en gemeenten van de provincie Antwerpen worden hierbij uitgedaagd om de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische voetafdruk’ binnen te halen.    De provincie stimuleert dit opzet met een gratis app ‘For Good’ met de ‘Klimaatstrijd’ als uitdaging. Zodra één inwoner van de gemeente de app downloadt, is de strijd begonnen. Ook de Lierenaars doen mee! De app houdt automatisch de ecologische voetafdruk van de inwoners bij op basis van voeding, energie en transport.

De inwoners krijgen ook handige tips op maat van hun profiel. Op deze manier begeleidt de app ook de inwoners. De app is vanaf 30 maart beschikbaar, de actie van de provincie eindigt op 28 februari 2019. Ook andere acties van de stad kunnen mogelijk geïntregreerd worden in de app.

Eind 2014 heeft de Europese Unie het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen met nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen: de interne vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met ten minste 40%, ten minste 27% van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een energiebesparing van ten minste 27%. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder