Sla navigatie over

Lier neemt extra steunmaatregelen voor bewoners, verenigingen en bedrijven

De gemeentebelasting voor Lierenaars wordt dit jaar gehalveerd door gezinnen een centrumbon van 25 euro en alleenwonenden een centrumbon van 10 euro te bezorgen. Bovendien geeft de stad hiermee stimulansen voor de lokale middenstand waar de bons uitgegeven kunnen worden en dit voor een totaal bedrag van ruim 317.800 euro. Handelaars die momenteel nog niet aangesloten zijn op het systeem van de centrumbons krijgen de mogelijkheid dat alsnog te doen.

De jaarlijkse terrasbelasting voor horecazaken wordt eenmalig pro-rata kwijtgescholden voor de periode van de verplichte coronasluiting. Voor eigendommen die stad en OCMW Lier verhuurt aan horecazaken is er een huurvrijstelling van 75% voor de volledige duur van de federaal opgelegde sluiting. Indien de huurder een brouwerij is, dient deze de vrijstelling door te rekenen aan de eindhuurder.

Tijdens de periode van verplichte sluiting van de stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur wordt de huur voor verenigingen kwijtgescholden. Voor langdurige huur- of pachtovereenkomsten zal een pro-rata vrijstelling gegeven worden voor de sluitingsperiode.

Voor innames openbaar domein voor verbouwingen die momenteel niet plaatsvinden , wordt de belasting opgeschort voor de periode dat de werken stilliggen. Dat geldt ook voor innames waarbij het openbaar domein niet volledig vrijgemaakt is.   Tot slot worden ook de standrechten voor marktkramers met een vaste standplaats op de openbare markt kwijtgescholden. Dit eveneens voor de periode dat de markt niet mag plaatsvinden.   De totale financiële impact van deze steunmaatregelen is op dit moment nog niet juist te becijferen. Indien de federale maatregelen na 19 april verder zouden lopen en we uitgaan van een verplichte sluiting van 2 maanden wordt de impact voor de stedelijke financiën geraamd op 345.000 euro.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder