Sla navigatie over

Lier pakt duivenoverlast verder aan

Het college  heeft beslist om na een positieve evaluatie door te gaan met het duivenproject met het R-12 medicijn.Het wordt dit jaar gegund aan de dierenartsenpraktijk De Maalderij voor een bedrag van 2.200 euro. De bijkomende kost voor de maïs met het R-12 medicijn  wordt geraamd op 1.875 euro.

In 2019 besliste de stad om de duivenoverlast in Lier aan te pakken en de duivenpopulatie te reduceren door ze op twee plaatsen te voederen met maïs die behandeld is met het anticonceptiemiddel R-12. 

Hiervoor werden tijdens de periode van maart tot november automatische dispensers geplaatst  op het dak van de bibliotheek en op dit van de buitenschoolse kinderopvang aan de Lispersteenweg.

Indien er op andere plaatsen in Lier of Koningshooikt meer overlast zou zijn, dan kan overwogen worden om bijkomende dispensers te plaatsen.

“Het anticonceptiemiddel R-12 is een diervriendelijke, efficiënte en duurzame oplossing. Het toedienen van het medicijn R-12 is afkomstig uit de pluimveeteelt waar men het toepast om coccidiose (ziekte veroorzaakt door darmparasiet) te bestrijden. Een bijwerking van de medicatie is dat het de vruchtbaarheid verlaagt zolang de behandeling duurt. De populatie wordt dus beperkt,” vertelt schepen van  natuur   Thierry Suetens. 

Het medicijn wordt via voeding toegediend. Door het eetpatroon van duiven en de korrelgrootte van de maïs krijgen andere vogels geen kans om het product op te eten. De behandelde dieren zijn gezonder doordat ze kwaliteitsmaïs krijgen en tegen coccidiose behandeld worden. Deze methode veroorzaakt geen stress bij de dieren.

Niet alleen in Lier, maar ook in verschillende andere steden over heel Europa wordt deze methode toegepast met merkbaar effect op lange termijn.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder