Sla navigatie over

Lier sluit jaarrekening 2013 af met positief resultaat

In 2013 heeft de stad voor 9,1 miljoen euro geïnvesteerd. Dat betekent een besparing van 820.000 euro op het initiële investeringsbudget. Door een strikte opvolging van de personeelskosten ( geen ontslagen , enkel natuurlijke afvloeiing) en werkingsuitgaven ( daling met 9,5%) werd het gebudgetteerde exploitatietekort van 1,23 miljoen euro omgebogen tot een positief saldo van 604.000 euro. Samen betekent dit een extra marge van 2,65 miljoen euro.

Op het vlak van investeringen zijn de belangrijkste uitgaven de realisatie van het nieuwe stadskantoor en de ondergrondse parking op de Dungelhoeffsite en de vernieuwing van de Sander De Vosstraat.

Het stadsbestuur zal de extra marge van 2,65 miljoen euro besteden aan schuldafbouw en nog te bepalen bijkomende investeringen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder