Sla navigatie over

Lier stelt zijn wijkagenten voor

De wijkinspecteur heeft een belangrijke signaalfunctie binnen het Lierse  politiekorps. Hij of zij is voor de wijkbewoners vaak het eerste aanspreekpunt van de politie . Daarom  probeert de  lokale politie ervoor te zorgen dat de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking staat en  gemakkelijk bereikbaar is.  Voor elke vraag  of opmerking over de wijk waarin  je woont kan je bij de wijkagent terecht.

Er zijn vandaag 10 wijkagenten  en één coördinator  actief  in de 5 wijken van onze stad : Centrum , Lisperpoort, Leuvensepoort Mechelsepoort en Koningshooikt. De wijkagent noteert  de opmerkingen en klachten  van de bewoners  en geeft ze door aan de bevoegde diensten.De coördinator  gaat na  of er wel degelijk gevolg gegeven wordt aan de grieven en aanmerkingen .

Om  de nieuwe inwoners te informeren over de wijkwerking van de politie brengt  het stadsbestuur   tijdens  hun  ontvangstmoment  alle wijkagenten  in beeld. Bij het ontbijt kan er dan  informeel gepraat worden over  hun  gemeenschapsgerichte politiezorg in de lokale samenleving.  

“Ik vind  het  heel belangrijk dat we onze inwoners  informeren over waar en bij wie ze terechtkunnen met hun vragen”, zegt schepen van Participatie en Wijkwerking Sabine Leyzen.

De  wijkdienst is ook bereikbaar via 03-491 44 28 , elke wijkagent  via  zijn  individueel gsm nummer of  e-mailadres ( zie foto ) 

Een klacht of melding doen  bij  de stad zelf , kan via  [email protected] of het meldingsformulier op de website van de stad.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder