Sla navigatie over

Lier toost op het nieuwe jaar 2020

De burgemeester hield omringd door zijn collega’s schepenen zijn jaarlijkse toespraak.

Het afgelopen jaar werd de meerjarenplanning 2020-2025 (MJP) opgesteld waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de wensen en voorstellen van de inwoners. Participatie wordt ook in deze bestuursperiode onverkort voortgezet .

Steden en gemeenten worden geconfronteerd met meer taken waarvoor niet altijd meer financiële middelen toegekend worden . Ook de samenleving legt meer druk op de lokale overheden; denk maar aan de participatietrajecten en de verplichtingen op het vlak van milieu.

Lier dient een inhaalbeweging te maken op het vlak van heraanleg van voetpaden, fietspaden en wegen. Dat kan aanleiding geven tot onvermijdelijke verkeershinder, net als grote bouwwerven in ons historisch centrum. Bovendien is het noodzakelijk nu enkele grote restauratiedossiers van het onroerend erfgoed verder te zetten of weer op te pikken zoals het historische begijnhof en de Sint-Gummaruskerk .

Grote dossiers als de realisatie van jeugdvoetbalvelden op de Hoge Velden , een nieuw of vernieuwd CC De Mol zijn vervat in het MJP.Bovendien gaat het stadsbestuur voor 5 nieuwe of vernieuwde speeltuintjes, een propere kleurrijke winkelas, vernieuwing van de minigolf, een hondenuitloopweide, verdere handhaving van alle vormen van overlast, extra camera’s indien wenselijk, planten van 10.000 bomen of struiken, de volledige vervanging van de openbare verlichting door LED-lampen enz.. Dat alles resulteert in een ambitieus maar realistisch investeringsprogramma van 103.756 Euro ! Een stijging met liefst 60% !

De belastingen worden niet verhoogd , de stadsschuld blijft onder controle .

De vaste IVAREMbijdrage van 54 Euro wordt verlaagd vooral voor alleenstaanden en zwakkeren in de samenleving .De kostenstijging van IVAREM van 25% wordt maar voor 10% doorgerekend aan de inwoners en de prijs van de roze zak daalt van 0,25 naar 0,15 euro . Ook de Algemene Gemeentebelasting wordt verminderd . De totale belastingvermindering schommelt zo tussen 11 en 32 Euro .

Tenslotte worden de inwoners opgeroepen de sedert dit jaar verplichte rookmelders te installeren , nu tegen een gunstige prijs te koop in het stadskantoor. Binnenkort wordt eveneens gestart met de verkoop van CO-melders,

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder