Sla navigatie over

Lier Werkt! verhoogt activering werkzoekenden

Lier Werkt! Onder die vlag voert onze stad tal van acties  die inzetten op activering en begeleiding van werkzoekenden en kansengroepen naar de arbeidsmarkt. Lier Werkt! schakelt  nu  met 3 initiatieven versnelling hoger.

Project NetWERK

Om met  anderstalige cliënten van het OCMW stappen te zetten naar een job start  vanuit het plan Samenleven  het project NetWERK onder leiding van Yente Van Oosterwyck. 

"Hiervoor wordt een budget van 22.000€ vrijgemaakt voor samenwerking met Vokans. Aan de hand van een Development Center worden interesses en competenties in kaart gebracht in functie van een geschikte stageplaats," stelt schepen van Tewerkstelling Sabine Leyzen. 

Tijdens de  stage zal Vokans intensief ondersteuning op de werkvloer bieden op het vlak van de Nederlandse taal.Verder wordt ingezet op arbeidsattitudes en weerbaarheid, zodat de deelnemers sterker in hun schoenen staan. De uitvoeringsperiode hiervoor is 6 maanden.

Gemeenschapsdienst

Gemeenschapsdienst is een laagdrempelige vorm van werkervaringsstage voor langdurig werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensief traject aangewezen is. 

"In Lier worden minimaal 6 leerwerkplekken gemeenschapsdienst  uitgebouwd . Het gaat  o.m. om de Beeldacademie, het VTI, SAL, 't Hofke en Werkmmaat. Deze leerwerkplekken dragen bij aan de integratie van deze kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt", zegt schepen Leyzen. 

Aanvullend organiseert  de stad  mentoropleidingen. In de  opleiding leert de mentor   de nodige vaardigheden  om werkzoekenden op de werkvloer te begeleiden en op te leiden. 15 medewerkers gaan deze mentoropleiding volgen.

Vakantiewerk voor kansengroepen

Bijna 1 op 5 werkzoekenden in Lier is jonger dan 25 jaar. 44%  is ongekwalificeerd of heeft geen diploma behaald. 

“Het is belangrijk dat jongeren positieve werkervaringen opdoen. Werk biedt niet alleen financiële zekerheid, het is ook een middel om zich te ontplooien,  Nederlands te leren, ervaring op te doen en een netwerk uit te bouwen. Een leuke vakantiejob draagt hiertoe bij”,  benadrukt schepen  Sabine Leyzen.

Jongeren uit kansengroepen vinden niet makkelijk een vakantiejob. Daarom organiseert  de stad voor het derde jaar op rij het project ‘vakantiewerk voor kansengroepen’. 

Net zoals vorige jaren gebeurt  dit in samenwerking met Arktos en geëngageerde Lierse bedrijven. 

37 jongeren volgden via Arktos een workshop rond arbeidsattitudes en  9 Lierse ondernemingen , stad en OCMW Lier, Hema, Crauwels-Peers, V-Sure, UTB, Kruidvat, Primato, Mivas en Mondiale Werken) bieden vakantiejobs aan.  In totaal werden de cv’s van 25 jongeren doorgegeven aan de deelnemende ondernemingen.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder